Filter

(61 Artiklar)
Sätt fallande sortering
Visa som Rutnät Listvy

För att säkerställa en god vattenkvalitet i din pool är det viktigt att man har filter och pump som ger er rätt förutsättningar. Här finner ni de vanligaste patronfilterna men inte minst ett stort urval av sandfilter för alla poolstorlekar. Vi har det största varumärkena i branschen: Calplas, Kripsol, Hayward och Welldana. För att få rätt filter kan ni använda er av vår kalkylator för pump och sandfilter. Det är en app som ni kan ladda ned för din telefon/surfplatta från vår nedladdningssida: https://www.welldana.se/downloads/. Använder ni den kommer ni, förutom att få ett renare vatten, också spara pengar på vatten-, kemikalie- och elförbrukning. Så både bättre och billigare! Det kan finnas ett antal olika filtermedium i ett sandfilter men historiskt sett är det vanligast med sand. Men det finns alternativ som är bättre, billigare och lättare att använda. Till exempel AFM filterglas: https://www.welldana.se/afm-aktiveret-glas-filtermedie.html ett filtermedium som kräver mindre flöde och rengör vattnet mycket bättre än den klassiska sanden.

Sandfilter

Sandfiltret kan man egentligen beskriva som ett stort badkar med sand (eller annat filtermedium https://www.welldana.se/pool/pool-udstyr/filtermedier-og-daisy.html) som ditt poolvatten passerar och filtreras igenom. Det finns en multiportventil på filtret som används för att styra funktionerna i sandfiltret. Filtret är placerat efter pumpen https://www.welldana.se/pool/pool-udstyr/pumper.html. På sandfiltret måste det också finnas en tryckmätare https://www.welldana.se/manometre.html som mäter trycket inne i filtret.
Multiportventil https://www.welldana.se/multiportventil.html

Viktigt:
Vrid alltid reglaget på multiportventilen medurs. Och se alltid till att filterpumpen är avstängd när du jobbar med multiportventilen.
Multiportventilfunktioner
Här beskriver vi kort de funktioner som du får med din multiportventil

- Filtrering
- Backspolning
- Skölj (rengöring av ventil efter backspolning)
- Dränering
- Återvinning
- Stängt


Filtrering

Själva filtreringen är sandfiltrets huvudfunktion. Det görs genom att vattnet pumpas ned genom filtermediet. Längst ned i filtret pumpas vattnet ut ur filtermediet tillbaka till poolen. På så sätt filtreras det mesta av föroreningarna bort ur vattnet. Sand är ett utmärkt sätt att filtrera vatten eftersom vattnet tvingas igenom miljoner små tomrum i sanden, men föroreningarna stannar kvar i sanden. De andra filtermedia som finns är utformade för att ha fler tomrum i antal men också vara mindre i storlek. Efter ett tag som kommer filtermediet vara smutsigt av föroreningar som filtrerats bort i vattnet, då ökar trycket i filtret för att vattnet ska kunna passera. Då behöver ni rengöra det. När ni installerar ert filter första gången, läs av tryckmätaren och notera detta värde. När sedan ert tryck ökat med 5 PSI (0,35 bar) över det normala trycket är det dags att rengöra filtret.

Backspolning

Varje gång du byter funktion i multiportventilen, stäng av pumpen först. För att backspola, montera din returspolningsslang https://www.welldana.se/returskylningsslange.html till ditt filter och vrid multiportventilen till ”Backspolnings” – läge. Nu kan du starta pumpen igen. Med den här funktionen rinner vattnet genom filtret i motsatt riktning. De största föroreningarna kommer att vara överst och spolas därför snabbt ut igen. Processen tar inte så lång tid, men vattnet kommer vara väldigt smutsigt i början av backspolningen. Processen är klar när vattnet är klart och rent igen. Stäng nu av pumpen igen innan du ändrar inställning på ventilen. Vrid multiportventilen till Skölj. Du måste rengöra multiportventilen när ni gjort en backspolning innan du återgår till normalt läge. Det kan finnas filtermedium i multiportventilen. Och om du inte rengör den kan filtermedium hamna i poolen. Denna rengöring tar bara ca 30 sekunder. Innan du byter tillbaka till filterinställning, se till att pumpen är avstängd.

Dränering

Denna funktion används när det är mycket vatten i er pool. Tex efter mycket regn. Kom ihåg att stänga av pumpen innan ni ändrar funktion i multiportventilen. För att tömma av poolen på vatten koppla till er retursköljslang. Med denna funktion rinner vattnet förbi filtret. Dräneringsfunktionen används ofta i början av säsongen och om det är väldigt mycket smuts i poolen. Detta gör också att inte filtret påverkas av detta då vattnet inte passerar det. Dräneringsfunktionen kan också användas för att ta bort döda alger efter en algbehandling av poolen.

Återvinning

Återvinning används nästan uteslutande när du aktivt behandlar vattnet med kemi som du inte vill ta bort med filtret. På detta sätt upprätthåller ni ett naturligt flöde genom poolen så att vattnet aldrig står stilla. Detta är särskilt viktigt när ni behandlar vattnet mot alger eftersom alger trivs bäst i stillastående vatten. Denna funktion kan också användas för att kontrollera om det är fel på er multiportventil. Om det är fel på den kan det orsaka att det finns sand i poolen. Om ni gör denna kontroll efter ni rengjort poolen kommer ni märka om det är multiportventilen som orsakar sand / AFM filtermedia i vattnet eftersom denna funktion cirkulerar vattnet utanför filtret.

Stängt

Denna funktion används för att rengöra förfilterkurvan.

×
- +